FERMA ACVACULTURA


SC TIPOAVIAS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare ferma piscicola – construire anexa ferma piscicola, acces, imprejmuire, bransamente si racorduri la retelele de unitati urbane – apa potabila si energie electrica (extindere retele si bransamente), bazin vitanjabil, comuna Ciurila, sat Ciurila, fn, judetul Cluj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 si la punctul de lucru al SC TIPOAVIAS SRL, loc. Ciurila nr. 147A, judetul Cluj, in zilele de luni-joi intre orele 10 00 – 14 00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj.

Ferma Domeniul Regilor este o investiție modernă creată din pasiunea de a oferi calitate și prospețime clienților noștri. Apa folosită este din foraj la o adâncime de peste 100 m, iar parametrii apei, a hranei și a mediului sunt permanent monitorizați, astfel încât obținem un păstrav curcubeu (oncorhyncus mykiss) de cea mai bună calitate. Vă așteptăm să experimentați gustul natural și savuros al peștelui nostru.

ANUNT

“S.C. TIPOAVIAS S.R.L.  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului) pentru proiectul „MODERNIZARE FERMĂ PISCICOLĂ – CONSTRUIRE ANEXĂ FERMĂ PISCICOLĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE – APĂ POTABILĂ ȘI ENERGIE ELECTRICĂ
(EXTINDERE REȚELE ȘI BRANȘAMENTE), BAZIN VIDANJABIL” în comuna Ciurila, sat Ciurila (CF nr. 52338 Ciurila, CF nr. 52378 Ciurila, CF nr. 53119 Ciurila, CF nr. 54882 Ciurila), județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 13,00-16,00 şi vineri între orele 12,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului